Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Hadice a potrubné systémy pre tlakový vzduch

Pre transport stlačeného vzduchu možno použiť tiež rôzne typy hadíc uvedené v skupine HADICE, a obzvlášt v kapitolách: hadice pre vodu a vzduch a univerzálne hadice. V tejto kapitole sú predstavené typické hadice pre pneumatiku a priemyselnú automatizáciu, kalibrované pre spájanie nástrčnými spojkami a špirálne hadice pre pripojenie pneumatického náradia. Rozvody stlačeného vzduchu sú často zostavené tiež z pevných plastových alebo kovových rúr. Pre toto použitie slúži systém SPEEDFIT – kompletné riešenie so spojkami a rúrami, umožňujúce zostavenie systému rozvodu stlačeného vzduchu.

HADICE PRE PNEUMATIKU A PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

HADICE PRE PNEUMATIKU A PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

Hadice pre pneumatiku a priemyselnú automatizáciu sú najčastejšie vyrábané ako nevystužené, pružné rúry, z homogénneho materiálu, z plastických hmôt. Mechanické vlastnosti plastu, priemer a hrúbka steny majú priamy vplyv na pracovný tlak, elasticitu a minimálny polomer ohybu. Najčastejšie sú používané hadice z polyamidu (nylonu) v typoch PA6, PA11, PA12, ktorý je pomerne odolným materiálom avšak s menšou pružnosťou. Hadice z polyuretánu (PUR) sú omnoho pružnejšie ale menej odolné. Polyetylén (PE) je charakteristický dobrou chemickou odolnosťou, ale nízkou mechanickou odolnosťou. Polyvinyliden fluorid (PVDF) je charakteristický vysokou chemickou, tepelnou i mechanickou odolnosťou. Použitie nástrčných spojok typu PUSH IN pre spájanie pneumatických hadíc vyžaduje kalibráciu vonkajšieho priemeru (tolerancia ± 0,1 mm mm pre štandardné rozmery). Okrem štandardných pneumatických hadíc pre všeobecné použitie sú dostupné tiež špeciálne verzie pre potravinárstvo (podľa normy FDA), elektrostatické, ťažko zápalné napr. pre zváracie roboty, dvojité a viacnásobné hadice (DUO, MULTI). Väčšina hadíc je dostupná v rôznych farbách: prírodná (biela), modrá, čierna, červená atď., ktoré sú často používané pre identifikáciu jednotlivých vetiev.
Okrem stlačeného vzduchu môžu byť uvedené hadice použité tiež pre rad iných kvapalín a plynov.

ŠPIRÁLNE HADICE

ŠPIRÁLNE HADICE

Pneumatické hadice trvalo zformované do tvaru pružnej špirály umožňujú pohodlné pripojenie pohyblivých částí systému. Nachádzajú široké uplatnenie pre pripojenie pneumatického náradia, pneumatických ovládacích systémov, pohyblivých spojov na kamiónoch, elementov priemyselných robotov a pod. Vyrobené v tvare špirály obvykle s rovnými koncami, prípadne tiež s inštalovanými prípojkami s vonkajším závitom. Vyrábané z polyamidu (nylonu) alebo polyuretánu, nachádzajú uplatnenie vo všetkých priemyselných odvetviach

POTRUBNÝ SYSTÉM SPEEDFIT

POTRUBNÝ SYSTÉM SPEEDFIT

SPEEDFIT je kompletný systém potrubných spojov, umožňujúcí rýchlu inštaláciu rozvodov tlakového vzduchu. Systém je založený na princípe nástrčných spojok z plastu alebo mosadze. Inštalácia môže byť prevedená z plastových alebo kovových rúr (meď, hliník, mosadz) o vonkajších priemeroch od 12 mm do 28 mm. Možno použiť tiež hadice z polyamidu, polyetylénu alebo polyuretánu. Pracovný tlak do 10 bar. Systém obsahuje rúry, z hliníku a plastu, hadice, priame a redukčné spojky, kolená, T-kusy, odvádzače kondenzátu, deliace kocky, úchyty rúr, náradie a príslušenstvo. Všeobecne požívané pre rozvody stlačeného vzduchu.