Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Odsávacie hadice

Hadice sú charakteristické vysokou elasticitou a nízkou hmotnosťou, sú určené pre odvod plynov, výparov chemikálií, prachu, výfukových splodín, pilín, granulátov, sypkých materiálov a iných vysoko abrazivnych materiálov.

Odsávacie hadice odolné oderu

Odsávacie hadice odolné oderu

Ľahké, elastické hadice sú vyrobené z polyuretánu a vyztužené oceľovou špirálou. Určené pre odsávanie a transport abrazívnych materiálov, granulátov, prachu a pilín. V závislosti na abrázii transportovaného materiálu sú dostupné hadice s rôznou silou steny. Dodávajú sa vo veľmi širokom rozsahu priemerov. Môžu pracovať v teplotách od -40°C do +100°C.
Dostupné v antistatickej i potravinárskej verzii.
Hadice tohoto typu nachádzajú využitie napr. v drevozpracujúcom priemysle, kovoobrábaní, plastikárskom priemysle, potravinárstve.

Odsávacie hadice odolné vysokým teplotám

Odsávacie hadice odolné vysokým teplotám

Veľmi elastické a ľahké hadice pre odvod výparov, vzduchu, splodín, plynov pri veľmi vysokých teplotách. Vyrobené zo skleného vlákna impregnovaného silikónom a vyztužené oceľovou špirálou. Môžu pracovať v teplotách od -85°C do +1100°C. Široko používané v hutníctve, automobilovom a lodnom priemysle, letectve.

Odsávacie hadice odolné chemikáliám

Odsávacie hadice odolné chemikáliám

Odsávacie, elastické hadice určené pre odvod agresivných výparov chemikálií, rozpúšťadiel a plynov. Sú vyrobené z materiálov ako polyetylén, tkaniny impregnované teflónom, vitonom hypalonom a pod. Vyztužené oceľovou špirálou. Väčšinu typov možno dodať v antistatickej verzii. Široko používané v chemickom a petrochemickom priemysle.

Odsávacie hadice ostatné

Odsávacie hadice ostatné

Špeciálne hadice pre aplikácie ako napr. fúkanie studeného a horúceho vzduchu do budov a hál, odvod horúcich splodín z motorov, hadice pre priemyslové vysávače a vozidlá pre čistenie cestných komunikácií.

SPOJKY A REDUKCIE PRE ODSÁVACIE HADICE

SPOJKY A REDUKCIE PRE ODSÁVACIE HADICE

Rýchla a efektívna montáž odsávacích hadíc pomocou spojok a mostíkových objímok. Dostupnosť spojok rôznych tvarov umožňuje výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich inštalácií.

 • Materiál: galvanizovaný plech.
 • Sila steny: 0,5 mm.
 • Rozsah priemerov: od 80 mm do 500 mm.
 • Možnost prevedenia spojok podľa špecifikácie zákazníka.

DOSTUPNÉ VERZIE:

 • priame spojky,
 • redukčné spojky,
 • uhlové spojky,
 • T-kusy.

PRAKTICKÉ POUŽITIE:

 • systémy odprášenia,
 • ventilačné systémy,
 • klimatizačné systémy,
 • systémy transportu granulátov.