Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Hadice pre čistenie kanalizácie

Hadice pre čistenie kanalizácie

Hadice pre čistenie kanalizácie sú vyrábané z rôznych zmesí gumy, polyesteru alebo polyetylénu a vystužené jedným alebo dvoma textilnými kordmi. Sú charakteristické vysokým pracovným tlakom (od 200 do 250 bar), vysokou elasticitou v nízkých teplotách (do -40°C) a malou hmotnosťou. Malý polomer ohybu umožňuje montáž na hadicových bubnoch na čistiacich vozoch. Obal je odolný oderu a atmosférickým vplyvom.
Hadice sú dostupné v priemeroch od 1/2" do 1.1/4", v rolkách alebo ako kompletné hadice s koncovkami v dĺžkach až 300 metrov (v závislosti od typu hadice).