Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Hadice pre ropné látky

Hadice pre ropné látky sú určené pre ropné deriváty (hlavne palivá a oleje) a tiež pre surovú ropu a jej poloprodukty. Rozsah ropných látok je veľmi široký a obsahuje: surovú ropu, benzín, naftu, vykurovacie oleje, hydraulické oleje, mazivá, kaliace oleje, oleje a emulzie pre obrábacie procesy, výhrevné oleje (ako nositeľ tepla), elektroizolačné oleje (napr. transformátorový olej), rozpúšťadlá, konzervačné látky, asfalt a jeho deriváty a iné. Hadice je možné použiť pri ťažbe a rafinácii ropy, pre transport a stáčanie ropných látok v petrochemickom priemysle (cisterny, tankery, zásobníky), distribúcii a stáčaní (napr. hadice pre čerpanie PHM do vozidiel), všetky technologické procesy, palivové inštalácie strojov a vozidiel, hydraulické rozvody a pod. Pri voľbe hadíc je potrebné zvažovať ich odolnosť na aromatické uhľovodíky obsiahnuté v médiu, aditíva používané v moderných palivách a olejoch (bezolovnatý benzín, biodegradovateľné oleje, transformátorové oleje) a požiadavky na ochranu pred statickou elektrinou (použitie vodivého lanka, antistatickej alebo vodivej pryže). Koncovky a spojky na hadice pre ropné látky (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARMATÚRY) je možné uchytiť šróbovacími sponami alebo lisovacími objímkami.
Hadice pre ropné látky nájdete tiež v kapitolách: univerzálne hadice, hadice pre chemikálie, teflónové hadice, hadice TYGON®, kompozitné hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

UNIVERZÁLNE HADICE PRE PALIVÁ A OLEJE

UNIVERZÁLNE HADICE PRE PALIVÁ A OLEJE

Univerzálne hadice pre palivá a oleje sú používané v palivových inštaláciách strojov a vozidiel, v nízkotlakých hydraulických systémoch a priemyslových procesoch. Sú vyrobené z PVC, pryže NBR a iných zmesí. Vyztužené syntetickým kordom alebo vonkajším oceľovým opletom, eventuálne oceľovou špirálou. Rozsah vnútorných priemerov od 3,2 do 63 mm. Pracovný tlak do 40 bar. Okrem hadice pre obecné priemyslové použitie sa v tejto skupine nachádzajú tiež špeciálne hadice pre:

 • palivové inštalácie na lodiach a jachtách podľa normy ISO 7840;
 • biopalivá na báze repkového oleja (RME);
 • horúci, zaolejovaný vzduch (na kompresory);

HADICE PRE DISTRIBÚCIU A STÁČANIE PALÍV A OLEJOV

HADICE PRE DISTRIBÚCIU A STÁČANIE PALÍV A OLEJOV

Hadice sú určené pre distribúciu a stáčanie palív a olejov. Sú vyrobené z PVC, pryže NBR a iných zmesí. Vyztužené syntetickým kordom alebo vonkajším oceľovým opletom, eventuálne oceľovou alebo plastovou špirálou. Rozsah priemerov od 19 do 152 mm. Pracovný tlak do 20 bar. V tejto skupine sa nachádzajú okrem iného:

 • hadice pre výdajné stojany benzínu a nafty na čerpacích staniciach podľa normy EN 1360;
 • špeciálne hadice pre tankovanie lietadiel podľa normy EN 1361;

HADICE PRE STÁČANIE PALÍV A OLEJOV

HADICE PRE STÁČANIE PALÍV A OLEJOV

Tlakové a tlako-sacie hadice pre stáčanie palív, olejov a ropy. Sú používané pre inštalácie cisterien, cestných, železničných a prístavných terminálov stáčania palív, na vrtných plošinách. Vyrobené z pryže NBR. Výztuž syntetickým kordom, oceľovou alebo plastovou špirálou. Rozsah priemerov od 10 do 203 mm. Pracovný tlak do 17 bar. Dodávané najčastejšie ako kompletná hadica s koncovkami a spojkami (DN50, DN80, DN100). V tejto skupine sa tiež nachádzajú:

 • stáčacie hadice podľa normy EN 12115;

HADICE PRE TRANSPORT TEKUTÉHO ASFALTU

HADICE PRE TRANSPORT TEKUTÉHO ASFALTU

Tlakové a tlako-sacie hadice pre transport a stáčanie tekutého asfaltu (teplota do 185°C). Sú používané na inštaláciách cestných a železničných cisterien, tam, kde sa stáča asfalt a vo výrobniach asfaltových zmesí. Vyrobené zo špeciálnej polyakrylovej zmesi. Vyztužené opletom a oceľovou špirálou. Rozsah priemerov od 13 do 152 mm. Pracovný tlak 10 bar.

HADICE PRE TAŽBU ROPY

HADICE PRE TAŽBU ROPY

Sú určené pre surovú ropu, zasírenú ropu, preplachové mlieko, výplach z vrtov. Sú používané pre vybavenie vrtných plošin na mori aj na súši. Vyrobené zo syntetickej pryže. Vyztužené niekoľkými vrstvami oceľového a textilného opletu. Rozsah priemerov od 50 do 125 mm. Sú charakteristické vysokými pracovnými tlakmi (276 - 1034 bar). Dodávané ako kompletne testované hadice s koncovkami zodpovedajúce štandardu API a spojkami HAMMER LUG. V tejto skupine sa nachádzajú hadice HEAVY DUTY OILFIELD, CHOKE&KILL, ROTARY DRILLING.