Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Hadice a koncovky pre technické plyny

Hadice pre technické plyny je možné rozdeliť na hadice nízkotlaké (pre acetylén, kyslík, propan-butan, zemný plyn, inertné plyny) a vysokotlaké pre tlakové plyny o tlakoch nad 140 bar (napr. pre plnenie a stáčanie tlakových fliaš). Pri voľbe hadice je potreba brať do úvahy druh plynu, tlak, teplotu, rýchlosť prieniku stenou hadice, požadované elektrostatické vlastnosti, rýchlosť prietoku a bezpečnosť používania (splnenie požiadaviek noriem, odpovedajúci koeficient bezpečnosti). Hadice pre plyny je možné nájsť tiež v kapitolách: teflonové hadice, kovové hadice a v skupine VYSOKÉ TLAKY.

NÍZKOTLAKÉ HADICE PRE TECHNICKÉ PLYNY

NÍZKOTLAKÉ HADICE PRE TECHNICKÉ PLYNY

Hadice sú určené pre zváracie plyny (acetylén, kyslík, propan-butan), pre LPG, zemný plyn a inertné plyny. Špeciálne hadice pre kyslíkové horáky. Vyrobené z pryže a PVC s výztužou textilným kordom. Rozsah vnútorných priemerov od 4 do 102 mm, pracovný tlak do 30 bar. Vyrobené podľa požiadaviek noriem EN 559 (zváracie hadice) a EN 1762 (hadice pre transport LPG a zemného plynu). Koncovky je možné upevniť na hadice pomocou šróbovacích a uškových spôn alebo lisovacích objímok.

VYSOKOTLAKÉ HADICE PRE TECHNICKÉ PLYNY

VYSOKOTLAKÉ HADICE PRE TECHNICKÉ PLYNY

Hadice sú určené pre plyny o tlaku vyššom než 140 bar. Typickým použitím je plnenie a stáčanie tlakových fliaš a zásobníkov plynu, mediciálne a laboratórne ištalácie, priemyslové rozvody. Štandardnými plynmi sú kyslík, dusík, vodík, hélium, argón, oxid uhličitý, acetylén a rada iných vrátane ich zmesí. V tejto kapitole sú predstavené špeciálne hadice pre vysokotlaké plyny dvoch typov:

 • hladké teflonové hadice v nerezovom oplete,
 • vrapované kovové hadice v nerezovom oplete

Rozsah vnútorných priemerov od 6 do 12 mm, pracovné tlaky do 300 bar. Pre vysokotlaké plyny je možné tiež použiť vysokotlaké termoplastrové hadice a hadice SPIR STAR.

KONCOVKY PRE VYSOKOTLAKÉ HADICE PRE PLYNY

KONCOVKY PRE VYSOKOTLAKÉ HADICE PRE PLYNY

Koncovky pre vysokotlaké hadice pre plyny majú prípojky odpovedajúce uzatváracím ventilom tlakových fliaš, v súlade s normami DIN 477-1 a ČSN 014031. Tieto normy špecifikujú radu typov prípojok (rozmery, závity) a určujú ich použitie pre jednotlivé typy plynov. Materiál koncoviek musí byť odolný pôsobenie plynov. Štandardne sú koncovky vyrobené z nerezi AISI 304 (matice z mosadzi) a uzpôsobené typom a rozmerom hadice na ktorú majú byť uchytené. Na objednávku je možné dodať iné typy koncoviek podľa noriem alebo špecifikácie zákazníka, uhlové koncovky alebo vyrobené z iných materiálov napr. galvanizovanej ocele, nerezi AISI 316.