Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Teflónové hadice

Polytetrafluoroetylen (PTFE), známy viac pod názvom teflon je vzhľadom na svoje unikátne vlastnosti fluorovaným polymérom široko používaným v rôznych priemyslových odvetviach. Základnými vlastnosťami PTFE sú:

 • výnimočná chemická odolnosť – prakticky na všetky chemikálie,
 • široký rozsah pracovných teplôt (štandardne od -70°C do +260°C),
 • veľmi dobrá odolnosť stárnutiu a atmosferickým vplyvom,
 • samočistiace schopnosti – substancie sa neprichytávajú na povrchu teflonu.

Okrem PTFE sú v konštrukcii používané tiež iné fluorované polyméry (FEP, PFA, MFA, ETFE, ECTFE) s veľmi podobnými vlastnosťami, ale lepšími mechanickými vlastnosťami a lepšou tvárnosťou. Hadice z teflonu a iných fluorovaných polymérov sú používané vo všetkých priemyslových odvetviach mj. pre paru, horúce oleje, palivá, farby, lepidlá, v systémoch rozvodov vysokotlakých technických plynov, v chemickom priemysle pre transport a stáčanie kyselín, lúhov, rozpúšťadiel a agresivnych chemikálií. Teflonové hadice zaisťujúce vysoký stupeň čistoty sú široko používané v potravinárskom priemysle a vo farmaceutických a kozmetických technologiách.

Hadice z PTFE a iných fluorovaných polymérov hľadaj tiež v skupinách: hadice pre vysokotlaké plyny, hadice pre chemikálie, odsávacie hadice.

TEFLONOVÉ HADICE

TEFLONOVÉ HADICE

Teflonové hadice bez opletu sú určené pre beztlaké alebo nízkotlaké aplikácie (od niekoľkých do niekoľko desiatok bar). Sú to hladkostenné alebo vrapované hadice (s menším polomerom ohybu a vyššou elasticitou). priesvitná stena umožňuje vizuálnu kontrolu prietoku média. Sú určené pre všeobecné priemyslové použitie v potravinárstve, farmácii a laboratornej technike. V závislosti na tlaku môžu byť uchytené šróbovacími objímkami alebo opatrené zalisovanými koncovkami.
SMTO, CHEMFLUOR PTFE – hladka hadica z PTFE – vnútorné priemery od 2 do 18 mm.
FXTO – vo vnútri hladká, zvonku vrapovaná hadica z PTFE - vnútorné priemery od 6,8 do 26,3 mm.
CHEMFLUOR FEP – hladká hadica z FEP – vnútorné priemery od 2 do 12 mm.
CHEMFLUOR PFA – hladká hadice z PFA – vnútorné priemery od 2 do 10 mm.
PHARMALEX - vo vnútri hladká, zvonku vrapovaná hadica z PTFE, s vonkajším silikónovým obalom - vnútorné priemery od 6,8 do 25,4 mm.

TEFLONOVÉ HADICE S OPLETOM - HLADKOSTENNÉ

TEFLONOVÉ HADICE S OPLETOM - HLADKOSTENNÉ

Hladkostenné hadice z PTFE, sú z vonku vyztužené opletom z nerezového drôtu alebo iných materiálov. Sú charakteristické vysokým pracovným tlakom (až 400 bar). Používané vo všetkých priemyslových odvetviach zo zalisovanými koncovkami.
SMOOTHBORE – hladkostenná hadica z PTFE s nerezovým opletom. Určená pre špeciálne koncovky na teflonové hadice. Vnútorné priemery od 1/8" do 2", pracovný tlak do 380 bar.
HYPERLINE SB – hladkostenná hadica z PTFE s nerezovým opletom. Určená pre štandardné hydraulické koncovky. Vnútorné priemery od 3/16" do 1", pracovný tlak do 320 bar.
CHEMFLUOR TH – špeciálna, vysokotlaká, hladkostenná hadica z PTFE s nerezovým opletom. Určená pre špeciálne koncovky. Vnútorné priemery od 5,6 mm do 22 mm, pracovný tlak 345 bar pre všetky priemery.

TEFLONOVÉ HADICE S OPLETOM - VRAPOVANÉ

TEFLONOVÉ HADICE S OPLETOM - VRAPOVANÉ

Vrapované hadice z PTFE, vyztužené vonkajším opletom z nerezového drôtu alebo iných materiálov. Charakteristické vysokou elasticitou. Používané vo všetkých priemyslových odvetviach so zalisovanými koncovkami.
VISIFLON (HYPERLINE V) – vrapovaná, vysoko elastická hadica z PTFE v nerezovom alebo polypropylenovom oplete. Určená pre použitie so špeciálnymi koncovkami pre teflonové hadice alebo štandardnými hydraulickými koncovkami. Vnútorné priemery od 3/8" do 2", pracovný tlak do 60 bar.
HYPERLINE FX – zvonku vrapovaná, vo vnútri hladká hadica z PTFE v nerezovom alebo aramidovom oplete (kevlare). Určená pre použitie so štandadtnými hydraulickými koncovkami. Vnútorné priemery od 1/4" do 1", pracovný tlak do 88 bar.
PHARMALINE - zvonku vrapovaná, vo vnútri hladká hadica z PTFE, s vonkajším silikónovým obalom. Určená pre použitie so špeciálnymi hygienickými koncovkami. Vnútorné priemery od od 1/4" do 2", pracovný tlak do 130 bar.

Koncovky pre teflonové hadice

Koncovky pre teflonové hadice

V závislosti na type teflonovej hadice sú používané rôzne druhy koncoviek, montovaných lisovacou objímkou:

 • SMOOTHBORE a HYPERLINE V (VISIFLON) - špeciálne koncovky a lisovacie objímky pre teflonové hadice.
 • HYPERLINE SB, HYPERLINE FX a HYPERLINE V (VISIFLON) – štandardné hydraulické koncovky a lisovacie objímky pre teflonové hadice.
 • PHARMALINE a PHARMALEX – špeciálne hygienické koncovky a lisovacie objímky pre hadice tohoto typu.
 • CORROFLON a BIOFLEX – špeciálne koncovky a lisovacie objímky pre hadice tohoto typu, popísané v kapitole týkajúcej sa týchto hadíc.

Koncovky a objímky sú vyrábané z galvanizovanej ocele, nereze AISI 304 a 316, polypropylénu alebo iných materiálov. Dostupné všetky typy prípojok: metrické, palcové, hygienické, prírubové (priame i uhlové). Na objednávku tiež špeciálne koncovky podľa priania zákazníka.

HADICE CORROFLON A BIOFLEX

HADICE CORROFLON A BIOFLEX

Vysoko akostné hadice z PTFE, určené pre najnáročnejšie aplikácie. Používané pre priemyslové aplikácie stáčania agresívnych chemikálií, v potravinárstve a farmácii. Základnou výhodou týchto hadíc je možnosť vyrobenia hadice s vyvinutým teflonom až na tesniacu plochu bez prerušenia. Teflonová duša hadice je prietiahnutá vnútrom koncovky a vytvarovaná do tesniacej plochy. Pretekajúce médium má kontakt len s PTFE, a vnútorný povrch koncovky vystlaný PTFE je celkom hladký, čo zaisťuje najvyšší stupeň hygieny. Hadice CORROFLON a BIOFLEX sú dodávané ako kompletné hadice s koncovkami v mnohých verziách (napr. s pryžovým, silikonovým alebo žiaruvzdorným povlakom) a s mnohými typmi koncoviek.
CORROFLON – vrapovaná, veľmi robustná PTFE hadica, vyztužená nerezovou špirálou, s nerezovým alebo polypropylenovým opletom. Vnútorné priemery od 1/2" do 6", pracovný tlak do 41 bar.
BIOFLEX – zvonku vrapovaná, vo vnútri hladká PTFE hadica s nerezovým alebo polypropylenovým opletom. Vnútorné priemery od 3/8" do 2", pracovný tlak do 80 bar.
BIOFLEX HB – špeciálna hadice pre chlór, bróm a ostatné halogény.

VYHRIEVANÉ TEFLONOVÉ HADICE

VYHRIEVANÉ TEFLONOVÉ HADICE

Používané v procesoch vyžadujúcich udržanie stálej teploty média alebo ak je potreba roztopiť tuhé médium. Použitie napr. pre oleje, mazivá, vosky, živice, lepidlá, potraviny.
CORROFLON CH, BIOFLEX CH – vyhrievané hadice na báze hadíc CORROFLON a BIOFLEX. Vyhrievaným médiom je vodná para pretekajúca špirálne navinutou teflonovou hadicou.
CORROFLON ETH, BIOFLEX ETH – vyhrievané hadice na báze hadíc CORROFLON a BIOFLEX. Elektricky vyhrievané hadice, vybavené odpovedajúcim regulačným systémom teploty.
ETH 250 – hladkostenná teflonová hadica s nerezovým opletom o priemeroch od DN4 do DN50, ohrievaná elektricky, vybavená odpovedajúcim regulačným systémom teploty.