Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Hadice TYGON®

Hadice Tygon

Hadice Tygon® sú ochrannou známkou termoplastových hadíc vyrábaných firmou Saint-Gobain Performance Plastic’s. Tieto hadice sú vyrábané z rôznzch plastových zmesí obsahujúcich v rôznych pomeroch: silikón, PVC, polyuretán, fluoropolyméry, termoplasty, elastomery a iné plasty. Vďaka kombinácii fyzikálno- chemických vlastností a starostlivej voľbe uvedených materiálov boli získané hadice s unikátnymi vlastnosťami ako: priehľadnosť, elasticita, odolnosť deformácii, pružnosť, prienik plynov, chemické odolnosti, hladkosť povrchov, netoxicita, biokompatibilita, hemokompatibilita.
Rôzne typy špeciálnych foriem zmesí, použitých pre výrobu hadíc Tygon® umožňujú široké využitie v najrôznejších aplikáciách ako: potravinárstvo, farmácia, medicína, biotechnológie, chémia a petrochémia, peristaltické čerpadlá, laboratória.
Názov hadice Tygon® vošiel do obecného povedomia v mnohých oblastiach priemyslu a vedy ako synonymum vysokej kvality a precíznosti prevedenia.