Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Hadicové objímky a spony

Skrutkovacie objímky a spony a lisovacie objímky umožňujú montáž koncoviek na priemyselné hadice. Ich správná voľba a montáž majú zásadný vplyv na bezpečnosť používania hadice. Pri voľbe odpovedajúceho montážneho elementu je potreba zohľadniť typ montovanej koncovky (tvar hadicového tŕňu), materiál hadice a hrúbku steny, pracovný tlak atď. V prípade pochybností prosím kontaktujte Tubes International.

PÁSKOVACÍ SYSTÉM

PÁSKOVACÍ SYSTÉM

Páskovací systém celkom eliminuje nutnosť držať na sklade rad objímok rôznych priemerov. Možno vďaka nemu ekonomicky, výhodne a rýchlo vytvoriť objímky na ľubovolný priemer hadice. Skládá sa zo zariadenia pre montáž a utiahnutie pásky, nerezovej pásky a montážnych spon.
Pred použitím páskovacieho systému sa prosím oboznámte s návodom k obsluhe!

HADICOVÉ SPONY

OPASKI DO KOŃCÓWEK  I WĘŻY

Spony slúžia k pevnému uchyteniu koncoviek na nami ponúkané hadice. Sú používané v rade priemyselných odvetví. Ponúkame napr. slimákové spony hladké aj s mostíkom, uškové spony, zosílené spony Robust a ďalšie. Možno dodať v materiálovom prevedení galvanizovaná oceľ, nerez AISI 304 alebo AISI 316 a iné na objednávku.

MONTÁŽNE SPONY RS

MONTÁŽNE SPONY RS

Montážní spony sú určené pre montáž s koncovkami vybavenými poistným zámkom. Objímky RS-636..., RS-637... (DIN 2817) sú určené pre štandardné koncovky (hladké). Objímky RS-635... (DIN 2826) sú určené pre vysokotlakové parné koncovky (s drážkovaným tŕňom).
Dostupné materiálové verzie nerez AISI 316, mosadz (odliatok), hliník (výkovok). Pracovný tlak 25 bar (DIN 2817) a do 100 bar (DIN 2826).

LIATINOVÉ SPONY

LIATINOVÉ SPONY

Silné, jednoduché a bezpečné dvojdielne (pri väčších rozmeroch trojdielne) objímky sú vyrobené z galvanizovanej liatiny. Sú určené pre montáž bajonetových spojok o svetlosti od 13 mm do 150 mm a pracovnom tlaku do 25 bar.

Lisovacie objímky

Lisovacie objímky

Lisovacie objímky sú určené pre armovanie koncoviek na priemyselné hadice (hadice z gumy a plastu s textilnou výztuhou alebo oceľovou špirálou - tlakovonasávacie hadice). Vyrobené z galvanizovanej ocele, nereze AISI 304 alebo 316.
Objímky typ L sú určené pre armovanie hydraulických koncoviek. Dostupné v rade rozmerov pre hadice o vnútornom priemere od 5/16" do 2.1/2" a pre rôzne hrúbky steny hadice (rôzne vonkajšie priemery).
Objímky typ LDR, LD a LR – sú určené pre armovanie nerezových hygienických objímok typu NH a koncoviek s hladkým tŕňom pre montážnu objímku RS. Dostupné v rade rozmerov pre hadice o vnútornom priemere od 1" do 4" a pre rôzne hrúbky steny hadice (rôzne vonkajšie priemery).

Systém vnútorného lisovania

Systém vnútorného lisovania

Systém vnútorného lisovania umožňuje spojenie koncoviek s hadicou pri zachovaní plnej svetlosti hadice. Lisovanie prebieha tvrdeným kužeľovým tŕňom, ktorého priemer je v pracovnej časti väčší ako vnútorný priemer koncovky pred zalisováním. Kužeľ pri preťahovaní rozširuje koncovku na požadovaný priemer.
Hlavnou výhodou vnútorného lisovania je zvýšenie prietoku, čo skracuje čas nákladky a stáčania a prináša tak značné ekonomické úspory.
Ďalšou výhodou je eliminácia usadzovania nečistôt na hrane hadicového tŕňa v mieste styku koncovky s hadicou, ako je to u tradičného lisovania. Tento fakt je obzvlášť dôležitý pri transporte sypkých a polotekutých materiálov (granuláty, obilie, cement, betón a pod.)
Systém možno použiť pre väčšinu gumených hadíc o priemeroch od 2" (DN50) do 12"(DN300), pre hadice na vodu a vzduch, palivá, ropné látky, potraviny, abrazivne média.