Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové
Certifikáty

Pre dosiahnutie plnej spokojnosti našich Zákazníkov, reprezentujúcich všetky odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva a služieb, sa snažíme poskytovať produkty a služby na najvyššej svetovej úrovni a plniť neustále rastúce požiadavky na akosť, životnosť a bezpečnosť výrobkov.

Zlepšujeme našu organizáciu pomocou zavedeného a stále zdokonaľovaného Systému akosti podľa normy ISO 9001:2008 certifikovaného DNV.

Potvrdením našich schopností v rozsahu zvarovaných výrobkov je systém akosti podľa ISO 3834-2:2007 certifikovaný TDT-CERT.

Tubes International obdržal Nato kód NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code) - 1767H.

V ponuke Tubes International sa nachádzajú tlakové hadice, ktoré sú podľa Tlakovej direktívy (97/23/WE) označené symbolom CE a je vystavená deklarácia zhody WE - Modul A1 Certifikovaná UDT-CERT (1433).

Tubes International garantuje technické parametre ponúkaných produktov. Bezpečnosť a zhodu s požiadavkami Zákazníka potvrdzujú Atesty akosti a zhody, vystavené na prianie Zákazníka.