Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Nízkotlakové čistenie a umývanie

Nízkotlakové čistenie a umývanie je používané vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Obzvlášť v potravinárstve predstavujú neoddeliteľnú súčasť procesu výroby. Čistenie sa vykonáva studenou alebo horúcou vodou s primerane dávkovaným detergentom a penou. Sú používané špeciálne hadice na vodu, pištole pre čistenie a oplach, zariadenie pre presné dávkovanie detergentu a vyvíjača peny. Hadice pre studenú a horúcu vodu a pre roztoky detergentu možno nájsť v kapitolách: Univerzálne hadice, Hadice pre vodu a vzduch. Viď tiež: rýchlospojky pre vodu, hadicové bubny a navijáky.

PIŠTOLE A TRYSKY NA VODU

PIŠTOLE A TRYSKY NA VODU

Profesionálne pištole pre čistenie a umývanie. Pracovný tlak od 6 do 25 bar, teplota do + 95°C. V závislosti na type majú pištole nastaviteľnú trysku, plynulú reguláciu prietoku a blokáciou spúšťania. Konštrukcia z mosadze a vysoko odolného plastu, s ergonomickým držadlom pištole. Trysky na vodu (trysky s regulovaným prietokom) sú tiež určené pre čistenie a umývanie. Pracovný tlak do 25 bar, konštrukcia z mosadze a vysoko odolného plastu.

ZARIADENIA PRE DÁVKOVANIE ROZTOKU A ČISTENIE PENOU

ZARIADENIA PRE DÁVKOVANIE ROZTOKU A ČISTENIE PENOU

Zariadenia pre dávkovanie sú používané pre rýchle a presné dávkovanie detergentov a plnenia vedier, ”mopov”, zásobníkov a nádrží čistiacich strojov. V spojení s hadicami a pištoľami môžu slúžiť k čisteniu vodným roztokom detergentu. Detergent je nasávaný podtlakom dávkovacej hadice zo zásobníku pomocou vybranej dávkovacej trysky (s kalibrovaným otvorom), čo zaisťuje požadovanú koncentráciu (od 0,15% do 10%) detergentu vo vode.
Zariadenia pre čistenie penou slúžia k tvorbe a nanášaniu peny na čistené povrchy. Zariadenie sa skladá zo zásobníku čistiacej kvapaliny, injektoru, a pripojenej pištole. Čistiaca kvapalina je dávkovaná do vody pomocou dávkovacej trysky zvolenej veľkosti. Voda a čistiaca kvapalina sa zmieša so vzduchom prisávaným injektorom a tvorí tak penu. Po dosiahnutí čistiaceho efektu je pena opláchnutá pomocou oplachovej trysky pripojenej na pištoľ.
Zariadenia pre dávkovanie a čistenie penou sú určené pre pripojenie k bežnému vodovodnému prípoju.

INÉ ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

INÉ ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Medzi iné zariadenia a príslušenstvo patria pištole na vodu a chladivá, požívané na obrábacích strojoch, pištole pre umývanie podvozkov, pieskovanie a voskovanie, používané vo výrobných dielňach a autoservisoch.