Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Nízkotlakové rýchlospojky

Nízkotlakové rýchlospojky

Nízkotlakové rýchlospojky sú používané vo všetkých priemyselných odvetviach. V závislosti na type sú určené pre rôzne druhy kvapalín, stlačený vzduch a iné plyny. Dostupné v rôznych materiálových verziách (mosadz, uhlíková oceľ pozinkovaná alebo niklovaná, nerezová oceľ) s rôznymi druhmi tesnení, čo umožňuje správnu voľbu pre konkrétnu aplikáciu. Dodávané v širokej škále prípojných rozmerov hadicových tŕňov a zavitov. Pracovný tlak do 100 bar.

 • Eurostandard 7,2 - vzduch, nehorľavé plyny
 • Rectus – vzduch, kvapaliny, plyny
 • Tema - vzduch, kvapaliny, plyny
 • Cejn – vzduch
 • Cejn - kvapaliny
 • Nitto Khoki - vzduch, kvapaliny, plyny
 • Gromelle - vzduch