Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

TUBES INTERNATIONAL se zaoberá predajom profesionálnych riešení v oblasti priemyselných hadíc a spojok a hydrauliky pre všetky priemyselné odvetvia. Firma bola založená v roku 1993 a od začiatku sa zamerala na ponuku špeciálnych riešení priemyselných hadíc a spojok. Svoj sortiment a služby ponúka prostredníctvom vlastnej predajnej siete. Celú svoju históriu TUBES INTERNATIONAL spolupracuje s renomovanými výrobcami z celého sveta, čo zaisťuje možnosť riešenia špeciálnych požiadaviek z hľadiska technického riešenia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.