Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Objímky a spojky rúr

Objímky a spojky rúr

Ponúkané rúrové objímky sú spoľahlivým spojovacím prvkom tenkostenných a silnostenných rúr z ocele a iných materiálov. Odpovedajú novým štandardom DIN 86128 a nachádzajú široké uplatnenie napr. v stavebníctve, plynových rozvodoch, rozvodoch kvapalín a sypkých látok, v baníctve, v lodnom priemysle a rozvodoch vody a kanalizácie.