Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

PÁKOVÉ SPOJKY PERROT, BAUER A INÉ

Pákové spojky sú konštruované ako spojka vo forme kalichu s gumeným tesnením a guľovitá vsuvka. Obidve časti sú spojené pomocou hákou a dotlačené k sebe pomocou páky. Konštrukcia spojky umožňuje úhlový posuv spojených elementov, preto sú niekedy nazývané kardanové spojky. Existuje rad typov pákových spojok, líšiacich sa tvarom spojky, vsuvky a tvarom a rozmiestnením hákov. Spojky sú vyrobené z galvanizovanej ocele, hliníku alebo nereze. Pákové spojky boli navrhnuté pre potrubné systémy zavlažovania a odvodňovanie (stavebné práce, odvod dažďovej vody, zníženie hladiny podzemnej vody). Vďaka jednoduchej, robustnej konštrukcii a tesnosti aj pri znečistení nachádza široké uplatnenie v potrubných systémoch i hadicových rozvodoch - pre vodu, splašky, chemikálie, ropné látky a potraviny. Používané tiež pre stáčanie sypkých materiálov (cementu, vápna, minerálov, krmív, granulátov, obilia, múky a pod.). Pri voľbe spojky pre iné médium ako voda treba voliť vhodné tesnenie.

Pákové spojky LAUX 42

Pákové spojky LAUX 42

Spojky LAUX 42 sú vysoko akostné pákové spojky. Páka má pružinovú západku proti náhodnému rozpojeniu. Dostupné vo verzii z galvanizovanej ocele, hliníku a nereze. Rozmery spojok: 38, 48, 60, 76, 102, 133, 152 a 204 mm. Určené pre všetky typy médií kvapalných, sypkých a tiež pre vzduch. Pracovný tlak 12,5 bar (pre vzduch 8 bar). Odolné podtlaku. Umožňujú uhlové vychýlenie spojky. Široká škála typov (s tŕňom na hadicu, s vonkajším závitom, k privareniu, záslepky) a priame potrubné elementy, kolená, T-kusy umožňujú rýchlu konštrukciu rozvodov. Používané v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve.

Pákové spojky PERROT

Pákové spojky PERROT

Spojky PERROT sú veľmi rozšírené pákové spojky, obzvlášť v zavlažovacích inštaláciách. Vyrábané z galvanizovanej ocele a nereze. Rozmery spojok: 50, 70, 89, 108, 133 a 159 mm. Určené pre všetky typy kvapalných a sypkých médií. Pracovný tlak do 10 bar. Umožňujú uhlové vychylenie elementov (do 15°). Široká škála typov (s tŕňom na hadicu, s vonkajším závitom, k privareniu, záslepky) a priame potrubné elementy, kolená, T-kusy umožňujú rýchlu konštrukciu rozvodov. Používané v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve.

Pákové spojky BAUER

Pákové spojky BAUER

Spojky BAUER sú taktiež široko používané. Líšia sa umiestnením páky a hákov na strane guľové vsuvky. Vyrobené z galvanizovanej ocele. Rozmery spojok: 50, 76, 89, 108, 133, 159 a 194 mm. Určené pre všetky druhy kvapalných a sypkých médií. Pracovný tlak 12 bar (do rozmeru 89 mm - 20 bar). Umožňujú uhlové vychýlenie spojených elementov (30° do rozmeru 108 mm, 20° pre všetky rozmery). Široká škála typov (s tŕňom na hadici, s vonkajším závitom, k privareniu, záslepky) a priame potrubné elementy, kolená, T-kusy umožňujú rýchlu konštrukciu rozvodov. Používané v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve.

Pákové spojky FERRARI

Pákové spojky FERRARI

Spojky FERRARI sú jednoduché, ekonomické pákové spojky, vyrobené z galvanizovanej ocele (možno dodať verziu v nereze 304). Rozmery spojky: 48, 60, 80, 100, 120 a 150 mm. Určené pre všetky druhy kvapalných a sypkých médií. Pracovný tlak od 6 bar (rozmer 150 mm) do 10 bar (rozmer 48 a 60 mm). Možno dodať verziu s 3 hákmi s vyšším tlakom. Umožňujú uhlové vychýlenie (od 20° do 26° podľa rozmeru). Široká škála typov (s tŕňom na hadicu, s vonkajším závitom, k privareniu, záslepky) a priame potrubné elementy, kolená, T-kusy umožňujú rýchlu konštrukciu rozvodov. Používané v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve.

Pákové spojky ANFOR

Pákové spojky ANFOR

Pákové spojky ANFOR sú vyrobené z galvanizovanej ocele. Rozmer spojok: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 a 400 mm. Sú to jediné pákové spojky vyrábané v tak veľkých rozmeroch. Určené pre všetky druhy kvapalných a sypkých médií. Pracovný tlak od 5 bar (rozmer 400 mm) do 19 bar (rozmer 60 mm). Možno dodať verziu s 3 hákmi s vyšším tlakem. Umožňujú uhlový posuv (od16° do 22° podľa rozmeru). Široká škála typov (s tŕňom na hadicu, s vonkajším závitom, k privareniu, záslepky) a priame potrubné elementy, kolená, T-kusy umožňujú rýchlu konštrukciu rozvodov. Používané v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve.