Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

PALIVOVÉ SPOJKY API, CISTERNOVÉ SPOJKY, PRIEZORY

Spojky sú určené pre plnenie a stáčanie cestných a železničných cisterien, obzvlášť pre palivá a iné ropné látky. Spojky API podľa amerických noriem sú používané väčšinou na autocisternách. Železničné spojky s metrickými závitmi umožňujú napojenie na prípojky väčšiny cisterien európskych štandardov. Priezory, ktoré možno inštalovať na rôzne miesta inštalácie, umožňujú vizuálnu kontrolu prietoku média.

PALIVOVÉ SPOJKY API

PALIVOVÉ SPOJKY API

Palivové spojky API sú vyrábané podľa americkej normy API RP-1004 vydanej American Petroleum Institute. Sú určené pre spodné plnenie a vyprázdňovanie („Bottom Loading”) paliva z autocisterien. Základnou časťou spojky API je špeciálny adaptér (časť spojky API na zásobník) uchytený na cisternu pomocnou prírubou TTMA 4". Adaptér je ukončený vsuvkou o rozmere 4", na ktorú sa pri stáčaní pripojí hadica alebo plniace rameno pomocou spojky (časť spojky API na hadicu). Po spojení se otvorí ventil umiestnený v adaptére a umožní tak prietok média. Výpary z plnenej cisterny sú odvádzané späť do plniaceho zásobníka pomocou odsávacích hadíc („Vapour Recovery”), vybavenými spojkami CAMLOCK s ventilmi. Spojky API sú vyrobené z hliníku. Pracovný tlak max. 5 bar.

CISTERNOVÉ SPOJKY

CISTERNOVÉ SPOJKY

Železničné spojky sú určené pre napojenie na prípojky železničných cisterien. Väčšina týchto spojok má vnútorný závit s maticou (napr. M130x6) a ploché pryžové tesnenie a hadicový tŕň, vsuvku CAMLOCK alebo vonkajší závit BSP o rozmeroch 4" alebo 3". Spojky sú vyrábané z hliníku alebo mosadze (dostupné tiež z nereze). Železničné spojky sú používané na stáčanie palív, petrochemických produktov a chemikálií.

PRIEZORY

PRIEZORY

Priezory, ktoré možno inštalovať na rôzne miesta inštalácie, umožňujú vizuálnu kontrolu prietoku média. Sú vyrábané z hliníku alebo mosadze. Dodávané v rozmeroch 2", 3" a 4" s rôznymi kombináciami prípojok: vonkajší závit, vnútorný závit, príruba, CAMLOCK. Priezory sú používané na stáčanie palív, petrochemických produktov a chemikálií.