Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

S vedomím zodpovednosti spojenej s ponúkanými produktami a službami, vo svetle nových požiadaviek kladených priemyslom, deklarujeme snahu o dosiahnutie plnej spokojnosti Zákazníka v rozsahu ponúkaného sortimentu, kvality výrobkov a služieb a profesionality obsluhy, s plným zaangažovaním všetkých pracovníkov firmy.

Naším cieľom je:

Zárukou realizácie Politiky akosti firmy je:

Ako Riaditeľ firmy som zodpovedný za realizáciu Politiky akosti a zo svojej strany deklarujem, že budem dôsledne presadzovať jej realizáciu nielen mnou, ale tiž vedením a pracovníkmi firmy.

Každý pracovník je povinný v rámci svojich kompetencií a pracovnej náplne dodržiavať a zlepšovať zásady plynúce z prijatej Politiky akosti firmy.

Predseda predstavenstva
Richard Fredriksen