Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Cisternové spojky tankwagen

Spojky TW („tankwagen”), nazývané cisternové alebo eurospojky, sú široko používané v systémoch plnenia a stáčenia v chemickom, petrochemickom a potravinárskom priemysle. Okrem spojok vyrobených z nereze, mosadze alebo hliníku možno dodať tiež kombináciou nereze s výstelkou ECTFE – materiál s vlastnosťami blízkymi teflónu s veľmi dobrou chemickou odolnosťou.

Spojky tankwagen

Spojky tankwagen

Spojky TW („tankwagen”) sú vyrobené v súlade s normou EN ISO 14420-6 (skôr DIN 28450). Spojky TW sú určené pre kvapaliny, plyny a pevné látky (okrem pary a kvapalných plynov). Spojky TW sa skladajú zo spojky MK nasadenej na vsuvku VK. Dotlačenie oboch častí a utesnenie je prevedené pootočením uzatváracieho prstenca spojky pomocou páky. Uzatvorenie páky blokuje spojku a bráni samovoľnému uvolneniu. Spojky TW sú dodávané v rozmeroch 2", 3" a 4" (DN50, DN80 a DN100). Sú vyrobené z nereze AISI316, mosadze alebo hliníku. Pracovný tlak do 16 bar.

Spojky tankwagen s výstelkou ECTFE

Spojky tankwagen s výstelkou ECTFE

Spojky s výstelkou ECTFE sú používané pre veľmi agresívne chemikálie, pre ktoré je chemická odolnosť nereze AISI 316 nedostatočná. V týchto prípadoch je riešením použitie spojky z nereze AISI 316, v ktorej sú všetky namočené povrchy potiahnuté ECTFE – materiál s veľmi vysokou chemickou odolnosťou podobný PTFE. Rad typov spojok možno dodať s povlakom ECTFE, napr. cisternové spojky TW, CAMLOCK, príruby, odtrhové spojky.