Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Organizačná štruktúra firmy a kontakty

STRATÉGIA FIRMY

TUBES INTERNATIONAL patrí medzi jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich firem v obore priemyselných hadíc, spojok v Európe. Dlhoročné skúsenosti zo všetkých oblastí priemyslu prinášajú ovocie vo forme dôvery našich zákazníkov, ktorí nám zverujú riešenia stále náročnějších a nebezpečnejších aplikácií.
Skúsenosti a výrobné postupy sú predmetom neustálych kontrol kvalifikačných a vedeckých inštitúcií, kterých výsledkom sú najrôznejšie certifikáty, oprávnenia a správy slúžiace k ďalšiemu zdokonaľovaniu našej práce.

Stratégia našej firmy je založená na základnom poslaní Tubes International:

„S vedomím zodpovednosti spojenej s ponúkanými produktami a službami, vo svetle nových požiadaviek kladených priemyslom, deklarujeme snahu o dosiahnutie plnej spokojnosti Zákazníka v rozsahu ponúkaného sortimentu, kvality výrobkov a služieb a profesionality obsluhy, s plným zaangažováním všetkých pracovníkov firmy.”

Naša činnosť sa sústreďuje na štyri základné oblasti:

 • byť pre Zákazníka preferovaným dodávateľom priemyselných hadíc a spojok;
 • expanzia na trhu prostredníctvom rozvoja vlastnej predajnej siete;
 • ponuka najviac inovatívnych a bezpečných riešení pre priemysel;
 • profesný rast pracovníkov našej firmy.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

Vedenie a pracovníci firmy Tubes International