Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Termoplastové hydraulické hadice

Termoplastové hydraulické hadice

Hadice pre stredné a vysoké tlaky, v ktorých sú základným materiálom termoplastové polyméry (najčastejšie polyester, polyamid, polyuretán), a výztuž tvorí jeden alebo dva textilné alebo kovové oplety. Väčšina je vyrobená podľa noriem z ktorých sú najčastejšie používané: SAE J517 (popisujúce hadice SAE 100R7 a SAE 100R8), DIN 24951, ISO 3949 a EN 855. Tieto normy popisujú dva typy hadíc: s dvojitým textilným opletom (R7) a dvojitým aramidovým opletom (R8). Termoplastové hadice sú používané napr. v silovej hydraulike, pre nátery (airless paintspray), vzduch a stlačené plyny, chemikálie a čistenie vodou.

Charakteristika termoplastových hadíc:

 • veľmi malá hmotnosť (až o 60% menej ako gumené),
 • kompaktná konštrukcia (malý vonkajší priemer v pomere k vnútornému),
 • malý polomer ohybu,
 • dobrá chemická odolnosť duše na hydraulické média a chemikálie,
 • veľmi hladký vnútorný povrch zmenšujúci tlakové straty,
 • odolnosť starnutiu, ozónu a UV žiareniu,
 • odolnosť obalu oderu (materiál polyuretán).

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Mikroperforácia obalu:

Mikroperforácia (pinpricking) je perforácia vonkajšej vrstvy hadice zabraňujúcej tvoreniu puchierov pod obalom v dôsledku penetrácie plynu stenou hadice v priebehu používania. Mikroperforácia je doporučená obzvlášť pre plyny s vyšším tlakom a v okolí koncoviek. Je prevádzaná pri výrobe alebo pred kompletáciou hadice s koncovkami.

Statická elektrina:

Ak je pre danú aplikáciu potrebný odvod nahromadeného statického náboja z hadice (hadica pre farby, organické rozpúšťadlá, veľké rýchlosti prietoku) je potreba použitia hadice s kovovým opletom alebo s dodatočným vodičom (vodivé vlákna v oplete a pod) a previesť montáž koncoviek tak, aby bola zachovaná elektrická vodivosť hadice.

Dvojité a viacnásobné hadice:

Dvojitá verzia termoplastových hadíc (dve hadice spojené obalmi) nachádzajú uplatnenie napr. na vysokozdvižných vozíkoch, v hydraulických rozvodoch a technologických linkách. Na špeciálnu objednávku možno dodať aj viacnásobné hadice (trojité, štvorité atď).

Montáž

Na termoplastové hadice sú používané koncovky pre vysokotlakové hadice typ Z - lisované armovacími lismi. V niektorých prípadoch možno použiť skrutkované koncovky typ S.