Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Tesnenie a tesnivá

Tesnenie a tesnivá

Pre zaistenie tesnosti vyžaduje väčšina používaných typov spojov použitia tesnenie, vyrobeného najčastejšie z mäkkého elastoméru, plastu alebo kovu. Tesnenie s odpovedajúcim, niekedy veľmi komplikovaným tvarom, je súčasťou spojky. Tieto typy tesnenia sú popísané v kapitolách pri príslušných typoch spojok. Okrem toho sú tiež používané univerzálne typy tesnení (napr. ploché tesnenia a guľaté O-krúžky), ktoré sú charakterizované priemerom a hrúbkou. Rôzne typy tesnív: kvapalné (anaeróbne - tuhnúce bez prístupu vzduchu), polotekuté (pasty) a pevné (upchávky, teflónové pásky a nite) sú používané pre utesnenie rúrových závitov. Materiál tesnenia musí mať dostatočnú odolnosť pretekajúcemu médiu.