Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Ventily

Ventily
Úlohou pneumatických ventilov je prívod (alebo odvod) stlačeného vzduchu na požadované miesto, v odpovedajúcom čase. Ventil nevytvára silu, slúži len k rozdeleniu a regulácii prietoku média (stlačeného vzduchu). Ventily môžu byť montované na panel, voľne na hadicu, priamo na valec (pomocou špeciálnych úchytov alebo na deliacej doske.
 • Základné delenie ventilov:
 • 1. S ohľadom na počet ciest prietoku (počet ciest je rovný počtu prípojok):
  • a. Dvojcestné
  • b. Trojcestné
  • c. Päťcestné
 • 2. S ohľadom na počet polôh (počet polí v symbole ventilu):
  • a. Dvojpolohové
  • b. Trojpolohové
 • 3. S ohľadom na druh riadiaceho signálu:
  • a. Ručné
  • b. Mechanické
  • c. Pneumatické
  • d. Elektrické
 • 4. S ohľadom na druh ovládania:
  • a. Priame a nepriame
  • b. Ovládanie trvalé (monostabilné) a impulzové (bistabilné)