Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

Vysokotlakové ventily

Vysokotlakové guľové ventily

Vysokotlakové guľové ventily

Určené pre vysokotlakové priemyselné a hydraulické hadice v prevedení z galvanizovanej uhlíkovej ocele. Dostupné rovnako z nereze. Slúžia k riadeniu smeru prietoku média. V závislosti na type môžu pracovať pri tlakoch do max. 500 bar. Dodávajú sa ako dvojcestné, trojcestné (typ L nebo T) a štvorcestné (typ X) v rozmeroch od DN 4 do DN 50. Možno dodať s vnútornými závitmi BSP a NPT a s vonkajšími metrickými závitmi

Iné vysokotlakové ventily

Iné vysokotlakové ventily

Ventily sú určené pre vysokotlakové priemyselné alebo hydraulické inštalácie. Riadia smer alebo prietok pracovného média. V závislosti na type môžu pracovať pri tlakoch max. 350 bar. Dodávajú sa ako prepínacie, škrtiace, spätné, spätné - škrtiace, spätné ovládané (hydraulické zámky), poistné, uzatváracie.