Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

 • Obchodno-technický pracovník
 • hadica pre palivá oilstar/sd
 • Spojky prekládkové
 • Pryžové hydraulické hadice
 • Kovové hadice a koncovky
 • Teflónové hadice
 • Kompenzátory
 • Hadice pre potraviny
 • Spojky prekládkové

Zariadenia pre čistenie hadíc a rúr

Zabezpečenie hydraulických systémov proti nečistotám je stále dôležitejšie vzhľadom k nárastu komplikovanosti systémov a práci pri vysokých rýchlostiach a menších toleranciách. Znečistenie hydraulického oleja spôsobuje zníženie efektivity zariadenia, nestabilitu ovládania, havárie a poruchy strojov a opakovanie závad. Okolo 80% porúch hydraulických zariadení je spôsobené nečistotami.
Požiadavky na čistotu hydraulického oleja sú uvedené v normách ISO 4406 a americkej NAS 1638. Stanovujú triedy čistoty oleja v závislosti na počte nečistôt danej veľkosti - čím nižší počet definujúci triedu, tým čistejší olej

MICRO JET 5-50

MICRO JET 5-50

Jednoduché zariadenie pre čistenie hadíc a rúr stlačeným vzduchom. Zariadenie je dodávané s dvoma plastovými tryskami. Jednou pre hadice a rúry od 3/16" do 1", a druhou od 1" do 2". Pritlačenie hadice alebo rúry k tryske otvorí prívod vzduchu a umožní prečistenie hadice.

 • Tlak vzduchu : min 6 bar.
 • Prípojka tlakového vzduchu: ½" BSP.
Prečistenie tlakovým vzduchom aj preto, že je účinné, nespĺňa požiadavky noriem na čistotu.

SPEEDY CLEAN

SPEEDY CLEAN

Zariadenie pre čistenie a umývanie hadíc roztokom detergentu, určené pre rýchle odstránenie nečistôt po rezaní, oreze a lisovaní hydraulických hadíc.
Čistenie prebieha pomocou pištole s univerzálnou nylonovou tryskou, čo umožňuje čistenie malých i veľkých priemerov hadíc a rúr. Prúd detergentu je nasmerovaný do stredu hadice, kde je vďaka pôsobeniu tlakového vzduchu (max. 6 bar) rozptýlený do formy hmly, čo umožní odstránenie všetkých nečistôt a zarovno antikorózna ochrana kovových súčastí (v obmedzenom rozsahu).
Metóda čistenia zariadením SPEEDY CLEAN zaisťuje získanie triedy čistoty ISO 4406: 16/13, NAS 1638: 8.

ULTRA CLEAN®

ULTRA CLEAN

Zariadenie ULTRA CLEAN® je určené pre čistenie hadíc , hydraulických rúr a inej priemyselnej aplikácie. Čistenie spočíva v prestreľovaní čistiacich zátok pomocou stlačeného vzduchu. Zátka stiera nečistoty a znečistený olej. Pomocou zariadenia ULTRA CLEAN® je možné získať triedu čistoty hydraulickej kvapaliny ISO 13/10.