Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

ZARIADENIE PRE KOMPLETÁCIU HADÍC

ARMOVACIE LISY

ARMOVACIE LISY

Armovacie lisy sú určené pre trvalú montáž koncoviek na hydraulické a priemyselné hadice pomocou zalisovania lisovacej objímky na vloženú koncovku. Existuje rad typov lisov od jednoduchých ručných až po veľké priemyselné lisy s tlakom niekoľko tisíc ton. Armovacie lisy sú vybavené výmennými sadami čeľustí pre lisovanie hadíc rôznych priemerov. Základnými parametrami armovacích lisov sú: rozsah priemeru zalisovania, lisovacia sila, maximálne rozovretie čeľustí a rýchlosť lisovania (teoretická efektivita lisovania v počte zalisovania za hodinu). Pohon lisov môže byť ručný alebo pneumatický (v prípade malých mobilných a servisných lisov) a elektrický (pre stacionárne málosériové a veľkosériové lisy). Lisy určené pre servisné vozy sú vybavené akumulátorovým napojením. Môžu byť vybavené rôznymi verziami ovládania od jednoduchých manuálnych až po multifunkčné elektronické systémy.

REZAČKY HADÍC

REZAČKY HADÍC

Zariadenia pre rezanie hadíc (píly) s elektropohonom sú určené väčšinou pre rezanie hydraulických hadíc s kovovým opletom. Môžu byť použité tiež pre rezanie hydraulických hadíc s textilným opletom a niektorých typov priemyselných hadíc. Sú vybavené hladkými alebo ozubenými oceľovými reznými kotúčmi s otáčkami 2900 ot/min. Prítlak hadice na kotúč je realizovaný pomocou ručnej páky alebo pedálu (pneumaticky alebo hydraulicky). Píly sú charakterizované: maximálnym vonkajším priemerom rezanej hadice, možnosťou rezania hydraulickej hadice určitého typu (napr. 4-opletové do priemeru 2"), výkonom motoru, spôsobom regulácie rýchlosti rezu a možnosťou pripojenia k odsávaniu. Môžu byť vybavené vodiacimi bodmi hadice, meracím stolom alebo počítadlom rezov. Pre sériovú výrobu sú používané automatizované píly s možnosťou rezania hadíc na presne stanovené dĺžky

ZARIADENIA PRE OREZ HADÍC A OSADENIE KONCOVIEK

ZARIADENIA PRE OREZ HADÍC A OSADENIE KONCOVIEK

V niektorých prípadoch vyžaduje montáž koncoviek na hadice orez vonkajšej alebo vnútornej vrstvy hadice na stanovenej dĺžke. Pre tento účel sú skonštruované orezávačky hydraulických hadíc, od jednoduchých ručných pre kusovú výrobu až po poloautomaty pre sériovú výrobu. Zariadenia sú vybavené náradím (vodiace tŕne a nože) pre rôzne vnútorné priemery hadíc. Proces osádzania (vtláčania) koncoviek do hadíc môže byť rovnako mechanizovaný. Slúži k tomu zariadenie pre osádzanie koncoviek s pneupohonom. Tieto zariadenia sú často integrované s orezávačkami hadíc ako viacfunkčné zariadenia pre sériovú výrobu.

ZARIADENIA PRE TESTOVANIE HADÍC

ZARIADENIA PRE TESTOVANIE HADÍC

Testovanie kompletných hydraulických hadíc skúšobným tlakom slúži k overeniu tesnosti a odolnosti. Pre štandardné hydraulické hadice je skúšobný tlak 2-násobok maximálneho pracovného tlaku. Testovanie má statický charakter a čas udržania tlaku je rádovo niekoľko desiatok sekúnd. Testovaniu môže podľa požiadaviek podliehať časť alebo 100% vyrobených hadíc. Skúšačky hadíc sú vybavené uzavretými testovacími komorami, do ktorých sa inštaluje jedna alebo niekoľko skúšaných hadíc naraz. Skúšobným médiom môže byť voda, olejová emulzia alebo olej.
Testovanie pulzovým tlakom podľa požiadaviek noriem je u hydraulických hadíc prevádzané pre určenie životnosti hadíc v rade tisícov cyklov. Vyžadujú komplikované a nákladné vybavenie.