Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

ZÁVITOVÉ SPOJKY A ADAPTÉRY

Závitové koncovky a adaptéry sú určené pre montáž na gumené a plastové priemyselné hadice. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Používané pre všetky média: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčanie. Ďalšie typy závitových spojok nájdete v kapitolách: Koncovky, spojky, armatúry; spojky TW; spojky Hammer Lug a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

Závitové spojky

Závitové spojky

Závitové koncovky a adaptéry sú určené pre montáž na gumené a plastové priemyselné hadice. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Vyrobené z uhlíkovej ocele, nereze, mosadze a hliníku. Pracovný tlak 25 bar (16 bar pre hliník). Štandardne v komplete s hliníkovou montážnou objímkou určenou pre hadicu daného vonkajšieho priemeru a hrúbky steny. Majú vnútorné alebo vonkajšie závity rôzneho typu: BSP, BSPT, NPT, NPS, metrické, ACME, DIN11. V závislosti na type závitu je tesnenie prevedené na plocho (tesnenie), kužeľom (kov – kov) alebo na závite (teflónová páska, tekuté tesnivo alebo tesniaca pasta). Používané pre všetky médiá: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčanie. Pre veľmi agresívne chemikálie možno dodať tiež koncovky s povlakom chemicky odolného fluorovaného polymeru ECTFE.

Závitové adaptéry

Závitové adaptéry

Závitové adaptéry sú určené pre montáž priemyselných armatúr, prepojenie priemyselných hadíc s inštaláciou, ventilmi, bezodkvapovými a odtrhovými spojkami. Nominálne priemery od 1/2" (DN13) do 4" (DN100). Vyrobené z uhlíkovej ocele, nereze, mosadze a hliníku. Majú vnútorné alebo vonkajšie závity rôzneho typu: BSP, BSPT, NPT, NPS, metrické, ACME, DIN11. V závislosti na type závitu je tesnenie použité na plocho (tesnenie), kuželom (kov – kov) alebo na závite (teflonová páska, tekuté tesnenie alebo tesniaca pasta). Používané pre všetky média: chemikálie, ropné látky, tekuté plyny - obzvlášť pre stáčenie. Pre veľmi agresívne chemikálie možné dodať tiež koncovky s povlakom chemicky odolného fluórovaného polymeru ECTFE.