Tubes International - Hadice a armatúry pre priemysel

  • Obchodno-technický pracovník
  • hadica pre palivá oilstar/sd
  • Spojky prekládkové
  • Pryžové hydraulické hadice
  • Kovové hadice a koncovky
  • Teflónové hadice
  • Kompenzátory
  • Hadice pre potraviny
  • Spojky prekládkové

PREDAJ A VÝROBA – PRIEMYSELNÉ HADICE, HYDRAULICKÉ HADICE A ARMATÚRY, RÝCHLOSPOJKY, PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ PRVKY, KOMPENZÁTORY

Našou náplňou je maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru a výrobkov spojených s transportom všetkých druhov médií (kvapaliny, plyny i sypké látky) najmä: priemyselné hadice, vysokotlaké hydraulické prvky, pneumatické prvky, kompenzátory, príslušenstvo a zariadenie. Predávaný tovar je dostupný priamo v predajni v SR - Žilina.

VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADÍC

Vyrábame vysokotlaké hydraulické hadice (hadice s koncovkami) všetkých typov – štandardné gumené hydraulické hadice, termoplastické hadice, teflonové hadice ale tiež špeciálne hadice pre ultra vysoké tlaky do 3200 bar. Realizujeme sériovú výrobu a tiež kusovú výrobu podľa vzoru dodaného zákazníkom.

VÝROBA KONCOVIEK PODĽA ŠPECIFIKÁCIE ZÁKAZNÍKA

Vyrábame (upravujeme) koncovky pre priemyslové a hydraulické hadice podľa špecifických potrieb zákazníka, so všetkými typmi pripojenia (metrické, palcové, prírubové atď.). Koncovky je možné vyrobiť z uhlíkovej ocele, nereze, mosadzi, polypropylénu a ďalších materiálov.

TECHNICKÉ PORADENSTVO V OBLASTI HYDRAULIKY A PNEUMATIKY

Technické poradenstvo je úzko spojené s predajom našich výrobkov a služieb. Na základe doporučenia výrobcov a mnohoročných vlastných skúseností volíme zákazníkom zodpovedajúce, bezpečné riešenia pre transportované médium, pracovný tlak, teploty a ďalšie pracovné parametre, zohľadňujúc tiež optimálnu cenovú úroveň.

VÝROBA PRIEMYSELNÝCH HADÍC

Vyrábame priemyselné hadice (hadice s koncovkami) presne dimenzované na pracovné parametre na existujúcu alebo vyprojektovanú inštaláciu zákazníka. Široká škála aplikácií zahŕňa napríklad: hadice pre vodu a vzduch, hadice pre paru, hadice pre potraviny, hadice pre palivá, oleje a iné ropné látky, hadice pre chemikálie, hadice pre plyny, transportné hadice pre abrazivné látky atď.

SERVIS 24 H

Na našich pobočkách sme Vám k dispozícii na servis 24 hodín, 7 dní v týždni hlavne pre prípad porúch a havárií. Servis 24 H umožňuje zákazníkom nákup tovaru mimo otváracích hodín predajne a tiež expresné prevedenie služieb napr. zalisovanie hydraulickej hadice.

- ŠKOLENIE PRE ZÁKAZNÍKOV V OBLASTI LISOVANIA HADÍC, HYDRAULIKY A PNEUMATIKY

Pre predanie získaných skúseností prevádzame školenie pre zákazníkov. V rámci školenia zoznamujeme zákazníkov s modernými materiálovými a konštrukčnými riešeniami hadíc a spojok a tiež so zásadami ich správnej voľby a používania. Uskutočňujeme tiež školenia technológie montáže, obzvlášť v oblasti správneho lisovania (armovania) hydraulických hadíc a tiež školenie obsluhy a údržby nami dodávaných zariadení pre kompletáciu hadíc.

VÝROBA HADÍC PRE STÁČANIE A PLNENIE CISTERIEN

Vyrábame hadice pre stáčanie všetkých druhov médií pre cestnú, železničnú i námornú dopravu, vrátane hadíc pre transport nebezpečných médií.

SERVIS STROJOV A ZARIADENÍ PRE LISOVANIE HYDRAULICKÝCH HADÍC A KONCOVIEK

Prevádzame záručný a pozáručný servis armovacích lisov Finn Power a tiež ostatných nami predávaných strojov a zariadení. Máme k dispozícii preškolený personál, originálne náhradné diely a zodpovedajúce náradie a garantujeme teda vysokú životnosť nami dodaných zariadení.

Otvorenie novej pobočky Tubes Bratislava!


Vážení klienti, s radosťou si vás dovoľujeme informovať, že otvárame pre vás novú pobočku v Bratislave.


Hľadáme pracovníkov na obchodné oddelenie:

Dobrý plat na základe skúseností a schopností uchádzača.
Nástup možný ihneď.
Kariérny rast.
Služobné auto k dispozícii.
Notebook + služobný telefón.
Zaškolenie v centrále - Žilina.