5 krátkych rád:
Zistite, ako zvýšiť efektívnosť spracovania plastov

5 krátkych rád: Zistite, ako zvýšiť efektívnosť spracovania plastov

Granulat, formy wtryskowe

Priemysel plastov je jedným z najdôležitejších odvetví. Najväčšiu úlohu zohráva pri výrobe potravín (obaly), v stavebníctve a v automobilovom priemysle, ale aj v elektrotechnickom a elektronickom priemysle. Aj keď sa všeobecne plasty nespájajú s pozitívnym prínosom pre ochranu životného prostredia, v niektorých prípadoch ich nahradenie výrobkami z dreva, kovu alebo skla vedie dokonca k dvojnásobnému zníženiu emisií skleníkových plynov a menšiemu spotrebovaniu energie v celom životnom cykle výrobkov. Bez výrobkov z plastu si nie je možné predstaviť súčasný svet a spracovanie tohto materiálu na hotové výrobky možno vylepšiť, čo nepochybne ovplyvní ekonómiu a ekológiu tohto podnikania.

Ak chcete, aby proces spracovania plastov vo vašej práci prebiehal čo najlepšie, prečítajte si tento článok. Mnohé nežiadúce incidenty možno predísť výberom vhodných riešení z oblasti hadíc a spojok. Nižšie predstavujeme situácie a úspešné aplikácie, ktoré sa už úspešne využívajú pri spracovaní tohto materiálu.

  • RADA I: Vyberte vhodnú hadicu na prenos granulátu, aby ste predišli problémom s opotrebením stien hadice a vznietením prenášaného média

Plasty sú dodávané v podobe granulátu, ktorý má vysoký koeficient trenia. Aby hadica počas prenosu abrazívneho materiálu nepretrhla príliš rýchlo, musí byť vyrobená z materiálu odolného voči takýmto pracovným podmienkam. Takýmto materiálom je polymér nazývaný polyuretán (PU). V ponuke Tubes International máme široký sortiment odsávacích hadíc odolných voči opotrebeniu vyrobených z PU. Najlepším riešením pre aplikácie, kde dochádza k preprave granulátu plastu, sú hadice série SMARTFLEX so stenou o hrúbke 1,0 mm, 1,4 mm, 2,0 mm a 2,5 mm. S hrúbkou steny sa zvyšuje ich životnosť a odolnosť voči podtlaku. Najdôležitejšou vlastnosťou hadíc SMARTFLEX z hľadiska priemyslu spracovania plastov je antistatická vlastnosť, ktorá predchádza vzniku elektrostatických nábojov pri prenose sypkých materiálov a tým eliminuje riziko vznietenia.

Na prenos granulátu odporúčame tiež saciu a tlakovú hadicu z priehľadného polyuretánu so špirálou z tvrdého PVC – LUISIANA PU ANTISTATIC. Rovnako ako hadice SMARTFLEX, zníži poruchy spôsobené opotrebením, prenikaním a rezaním prenášanej látky.

  • RADA II: Vyberte ľahko montovateľnú hadicu na chladenie vstrekovacích foriem

Výber ľahko montovateľnej hadice na chladenie vstrekovacích foriem výrazne skracuje čas potrebný na pripojenie hadice k inštalácii a umožňuje jej rýchle spustenie. Dobrým riešením je hadica CODAN, ktorú môžete rýchlo a jednoducho namontovať pomocou svorky. Ďalšou možnosťou sú hadice INSTA-GRIP™ 300 alebo MULTI PUSH, ktoré vďaka svojej konštrukcii umožňujú montáž bez akýchkoľvek ďalších prvkov. Stačí, keď ich budete používať so špeciálnymi koncovkami a PUSH-ON spojkami.

  • RADA III: Nainštalujte špecializované rýchlospojky a vďaka profesionálnemu prispôsobeniu sa vyhnete poškodeniam

Použitie inštalácie zloženej z teflónových hadíc a rýchlospojiek na vstrekovacie formy zaručuje bezporuchový prevádzku a jednoduchú montáž. Prečo naše rýchlospojky? Veľký prietok vzhľadom na malé rozmery je hodný pozornosti, a preto sa veľmi dobre uplatňujú tam, kde je hustota kanálov vysoká. Navyše sú kompatibilné s rýchlospojkami vedúcich svetových výrobcov. Použitie tesnenia z vitónu umožňuje prácu pri vysokých teplotách a s širokou škálou chemických zlúčenín (napríklad: minerálne oleje, mazivá, mnoho kyselín a zásad). Oplatí sa pozrieť aj na širokú ponuku príslušenstva pre výbavu strojov na vstrekovacie formy, napríklad: mostíky pre spojenie chladiacich kanálov vo vstrekovacích formách, hadicové koncovky, niple a adaptéry.

  • RADA IV: V ohrievačoch použite vhodné vzduchové hadice a predĺžite ich životnosť

V ohrievačoch granulátu sa používajú vzduchové hadice pre fúkanie studeného alebo teplého vzduchu. Na to môžeme použiť hadice SILICONE 1 alebo SILICONE 2. Sú určené na odvádzanie pár, vzduchu a plynov za vysokých teplôt (až 250 ° C, dočasne až 300 ° C). SILICONE 2 sa skladá z dvoch vrstiev sklených vlákien pokrytých červeným silikónom. Hadica je tiež vystužená vnútornou špirálou z oceľového drôtu. K tejto skupine hadíc patrí aj NEOPRENE 1, ktorý sa tiež skladá z vrstvy vlákien (NEOPRENE 2 je zostavený z dvoch vrstiev tohto materiálu), ale v tomto prípade je pokrytý neoprénom. Zvyšuje odolnosť voči starnutiu, vďaka čomu hadica pracuje dlhšie, čo zabezpečuje bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku.

  • RADA V: Riadne zabezpečte inštaláciu a vyhnete sa strátam

Stojí za to sa tiež pozrieť na problematiku termostatovania foriem. Termostaty môžeme pripojiť pomocou spojok Camlock, ktoré prispievajú k urýchleniu procesu výmeny poškodenej časti inštalácie. Tým sa výroba nemusí na dlhý čas zastaviť. Inštaláciu je možné tiež zabezpečiť pomocou hadíc so skrutkovými spojkami a použitím farebného kódovania pre termostatické prvky, potom máte istotu, že nespletiete hadice.

Uvedené príklady použitia a spôsoby riešenia možných problémov sú len niektoré z zaujímavých metód, ktoré možno uviesť, aby sa zvýšila produktivita výroby. Pamätajte: sila prúdi cez hadice!