Balenie hadíc v Čistej zóne – CLEANROOM

Firma Tubes International vychádza v ústrety požiadavkám náročnejších zákazníkov v rámci dodávok hadíc so špičkovými parametrami, umožňujúcimi ich využitie vo veľmi špecifických a presných aplikáciách.

Naša firma ako jedna z prvých v Strednej Európe začala riešiť zaistenie najvyšších štandardov čistoty výroby a balenie hadíc pre farmáciu a biotechnológie.

Konfekcjonowanie węży w Strefie Czystej – CLEAN ROOM

Proces výroby a balenie v Čistej zóne Tubes International

Aby sme zamedzili problémom s nesprávnym balením výrobkov Čistej zóny, naša firma zaviedla systém vzduchotesného balenia s odpovedajúcim značením, etiketou obsahujúcou najdôležitejšie informácie o výrobku ako:

 • vonkajší a vnútorný priemer

 • dátum balenia

 • číslo šarže/numer LOT

 • index

 • množstvo

Produksjons- og emballasjeringsprosessen av slanger i Tubes Internationals Ren Sone

Definícia Čistej zóny v súlade s normami ISO

Čistá zóna – CLEANROOM je charakteristická špeciálnou konštrukciou priestoru, umožňujúcu kontrolu presne stanovených parametrov prostredia ako sú:

 • stanovený model prietoku/cirkulácia vzduchu,

 • pohyb častíc, pohyb živých organizmov, osvetlenie,

 • počet častíc vo vzduchu,

 • stanovená teplota a vlhkosť,

 • tlak vzduchu.

Kontrola prítomnosti častíc zahŕňa:

 • prítomnosť pevných častíc a mikróbov v ovzduší,

 • ich koncentráciu a rozmiestnenie.