Čistenie hadíc a hydraulických rúr

Ponúkame tiež službu čistenia hadíc a hydraulických rúr metódou systémom Ultra Clean®, čo zaručuje čistotu pretekajúceho hydraulického oleja a eliminuje riziko poškodenia hydraulických komponentov.

Až 80% závad hydraulických systémov je spôsobených nečistotami.

Jednotlivé komponenty hydraulických systémov ako sú čerpadlá, rozvádzače, ventily, valce sú vyrábané s podobnou presnosťou ako hodinové stroje a ich práca v znečistenom prostredí vedie veľmi rýchlo k nevratnému poškodeniu. Častá výmena hydraulického oleja generuje dodatočné náklady, majúce vplyv na servisné náklady strojov a zariadení. Obmedzenie znečistenia hydraulického systému možno dosiahnuť prostredníctvom montáže čistých hydraulických komponentov už v etape výstavby systému.

Rezanie

Pri rezaní gumwných a termoplastových hadíc dochádza k vzniku nečistôt, ktoré sa usádzajú vo vnútri hadice.

Olej v hydraulickom okruhu preteká všetkými jeho elementami, preto len výmena hadice s novou bez jej vyčistenia spôsobí okamžité znečistenie systému (kovové piliny z oplety, kúsky gumy alebo plastu, sadze a pod.).

Čistenie

Čistenie spočíva v prestrelovaní čistiacich zátok hadicou alebo rúrou pomocou stlačeného vzduchu a následnom zaslepení koncov vyčistenej hadice termozmrštiteľnými záslepkami.

Čistenie hadíc umožňuje dosiahnuť čistotu hydraulického oleja na úrovni triedy 18/16/13 podľa normy ISO 4406 ( čistota oleja je stanovená na základe množstva častíc nečistôt určitej veľkosti nachádzajúcich sa vo vzorke oleja o objeme 1 ml). Čistota oleja podľa vyššie uvedenej normy je potvrdená analýzou, prevedenou pomocou laserového detektoru.

Zaslepenie

Vyčistené hadice sú zabezpečené pomocou termozmrštiteľných záslepiek. Montáž je prevádzaná pomocou horúceho vzduchu. Termozmrštiteľné zátky nezanechávajú na koncovkách žiadne stopy. Pokiaľ sú na koncovkách predčistenej hadice garantujú, že hadica je stále čistá. Demontáž záslepiek nevyžaduje dodatočné náradie.

  • Materiál záslepiek je odolný nárazu a oderu
  • Tesné zabezpečenie proti nečistotám a prachu
  • Blesková montáž
  • Páska s perforáciou umožňujúcu rýchlu demontáž záslepky
  • Rozsah rozmerov do 2” (vnútorný priemer hadice)

Dodanie čistých a zaslepených hydraulických hadíc je možné vďaka zariadeniam Ultra Clean® používaným v Tubes International.

Potrebujete viac informácií?