Musí byť gumová hadica na paru vyprázdnená po použití?

Gumové hadice na vodnú paru je potrebné po každom použití vyprázdniť. Ponechanie kondenzátu v hadici spôsobuje, že preniká do steny vnútornej vrstvy hadice. Pri opätovnom ohriatí zvyšuje svoju prítomnosť meniac sa na paru a ničí vnútornú vrstvu (jav „popcorningu“). V prípade, keď kondenzát prenikne do oceľového opletenia, môže viesť k jeho korózii a výraznému [...]

Je možné používať gumové hadice na paru v olejovom prostredí?

V olejovom prostredí možno používať len hadice určené na tento účel. V popise produktu musí byť jasne uvedené, že vonkajšia vrstva hadice je odolná voči oleju. Ak je hadica vyrobená podľa štandardu EN ISO 6134, je potrebné zvážiť, či je trieda hadice určená ako „B“. Hadice triedy „A“ nie sú odolné voči olejovému prostrediu. [...]

Môžu byť hadice na vodnú paru navíjané na bubnové navijaky?

Hadice na vodnú paru môžu byť použité spolu s bubnovými navijakmi za predpokladu dodržania príslušných pravidiel prevádzky. Pred použitím takého súboru musí byť hadica úplne rozvinutá. Je tiež potrebné pamätať na periodickú kontrolu technického stavu hadice a kontrolu sily dotiahnutia skorupových objímok. Počas práce sa bubon môže zahriať na vysoké teploty, preto je potrebné dbať [...]

Aké koncovky používať na vodnú paru a ako ich montovať?

V prípade hadíc na vodnú paru je potrebné používať koncovky navrhnuté a určené na vodnú paru. Najpopulárnejším používaným riešením je štandard EN 14423. Pre tento typ koncoviek sú určené špeciálne skorupové objímky na vodnú paru vyrobené podľa tohto istého štandardu. Kategoricky by sa nemali používať pre gumové hadice na paru koncovky trvalo zacvakávané pomocou zaciskových [...]

Ako vybrať hadicu pre chemické médium?

redbežný výber hadice na chemikálie je možné vykonať podľa jej charakteristiky v katalógovom popise, materiálu vnútornej vrstvy a jeho chemickej odolnosti v tabuľke chemickej odolnosti Tubes International: Látka EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA Kyselina sírová 10% A A C C B C A A A C [...]

Ako sú chemikálie, nebezpečné látky klasifikované?

OZNAČENIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PODĽA GHS výbušné horľavé oxidačné toxické ohrozenie zdravia plyn pod tlakom žieravé ohrozenie pre životné prostredie toxické, dráždivé nebezpečné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EU iné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EU

Kde sa používajú chemické hadice?

Chemické hadice sa používajú: pri vykládke a nakládke transportných nádrží (napr. paletových kontajnerov, cestných a železničných cistern) chemickými látkami; v technologických procesoch v chemickom priemysle, ako aj v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, biotechnologickom a iných odvetviach; na plnenie a vyprázdňovanie obalov; v laboratóriách.

Ako by mal byť namontovaný odsávací hadic?

Poliuretánové odsávacie hadice sú montované pomocou pravých mostových svoriek, zatiaľ čo tkaninové hadice typu CLIP sú montované pomocou ľavých mostových svoriek. Svoríky sú dostupné v rozsahu od 25 mm do 915 mm v materiálovom vyhotovení W1, W2, W4 a W5. Pre rozširovanie inštalácie máme v ponuke tiež oceľové spojky v rôznych konfiguráciách (priame, kolenné, redukcie, [...]