Trieda presnosti udáva limity prípustnej chyby a je vyjadrená ako percento z plného meracieho rozsahu. Existujú tieto triedy presnosti: 0,1%, 0,25%, 0,6%, 0,5%, 1%, 1,6%, 2,5% a 4%.