V prípade hadíc na vodnú paru je potrebné používať koncovky navrhnuté a určené na vodnú paru. Najpopulárnejším používaným riešením je štandard EN 14423. Pre tento typ koncoviek sú určené špeciálne skorupové objímky na vodnú paru vyrobené podľa tohto istého štandardu. Kategoricky by sa nemali používať pre gumové hadice na paru koncovky trvalo zacvakávané pomocou zaciskových puzdier. Tento spôsob montáže neumožňuje dotiahnutie zacisku počas prevádzky hadice a vzhľadom na postupnú stratu pružných vlastností gumy môže viesť k úniku alebo dokonca katastrofálnemu vyrhnutiu koncovky z hadice. Montáž koncoviek pomocou zaciskových puzdier je povolená v prípade použitia teflónových hadíc. V prípade oceľových hadíc sa používajú zvárané koncovky.