Typicky sa pri inštrumentácii používajú bezšvové rúry z ocele AISI 316/L podľa noriem AS™A213/A269 alebo podobných štandardov. Je dôležité, aby rúry spĺňali tieto štandardy kvôli kvalite ich povrchovej úpravy a povoleným toleranciám, najmä vonkajšieho priemeru. Spoločnosť Tubes International dodáva rúry vysokej kvality HPS 1 v štandardných tyčiach s dĺžkami až do 6 m, zatiaľ čo zvinovacie rúry vrátane odmastených rúr na prevádzku s kyslíkom sú dostupné na požiadanie.