Oceľové expanzné spojky sú k dispozícii v nespočetných konstrukčných a materiálových možnostiach, takže môžu pracovať pri prijateľných prevádzkových parametroch dosahujúcich veľmi vysoké hodnoty.

Pri použití expanzných spojiek s viacvrstvovými maticami môže ich pracovný tlak prekročiť 100 barov, v závislosti od priemeru expanznej spojky.

Rovnaké platí pre pracovnú teplotu, ktorá môže dosiahnuť hodnoty blízko +1000°C pri použití určitých materiálov, napríklad slitín Inconel.