Umiestnenia pripojení tlakomerov môžu byť:

– spodné (radiálne),

– stredové zadné,

– excentrické zadné.