V závislosti od ich konštrukcie môžu oceľové expanzné spojky kompenzovať pohyb v niekoľkých smeroch:

axiálnylaterálnyuhlový
kompensatory poprzeczne
kompensator osiowy ze stali
kompensatory mieszkowe stalowe
pozdĺž osi expanznej spojky: kompresia alebo extenziakolmo na podélnu os expanznej spojkyposun expanznej spojky uhlovo z jej podélné osi

 

Samozrejme, v skutočných prevádzkových podmienkach systému môžu byť skutočné smery posunov, na ktoré je expanzná spojka vystavená, kombináciou vyššie uvedených základných smerov.