Spoločnosť Tubes International ponúka rôzne typy ventilov vrátane kulových ventilov, ihlových ventilov, spätných ventilov, bezpečnostných a meracích ventilov.