Aké vlastnosti by mala mať hadica na abrazívne sypké médiá? Odsávacia hadica na abrazívne, voľné sypké médiá, ako sú plastové granuláty, piesok, cukor, štrk alebo kremeň, by mala mať dobrú odolnosť voči oderu – pevné častice trením a nárazom proti stenám hadice ju opotrebúvajú. Preto sú najvhodnejšie odsávacie hadice s dostatočnou hrúbkou steny (hrubostenné) > 1,0 mm. Je tiež veľmi dôležité predchádzať vzniku statickej elektriny, t. j. používať materiály so statickými dissipatívnymi vlastnosťami (vodivý materiál: R ≤ 10^6 Ω ; 10^6 Ω < R ≤ 10^9 Ω) a bojovať proti akumulácii nábojov v hadici. Je dôležité, aby pri používaní hadice s antistatickým drôtom bol tento drôt trvalo a účinne pripojený k fitingom a uzemnený, hoci tento drôt úplne nenahrádza antistatickú/vodivú vnútornú vrstvu.