Množstvo verzií prípojok umožňuje pripojenie k závitovým, trubkovým, hadicovým, panelovým atď. inštaláciám. Ich hlavnou výhodou je nízka hmotnosť a vyhotovenie z materiálov odolných voči korózii.

Široká škála materiálových vyhotovení umožňuje výber rýchlospojky takmer pre všetky pracovné podmienky. Ich konštrukcia umožňuje ľahkú obsluhu jednou rukou a charakteristické kliknutie poskytuje istotu spoľahlivého spojenia. Celá rada tejto rodiny spojok obsahuje viac ako 4000 produktov. Verzie spojok s odrezávacími ventilmi zabraňujú únikom a zvyšujú bezpečnosť užívateľov.

Sú dostupné samostatne ako mužské alebo ženské časti s rôznymi ukončeniami, ako aj v hotových setoch na pripojenie do hadice (tzv. „Line-In“).