Veľkosť spojky STORZ možno overiť meraním vzdialenosti medzi čapmi (merané zvnútra). Vzdialenosť medzi čapmi: 31 mm, 44 mm, 51 mm, 66 mm, 81 mm, 89 mm, 105 mm, 115 mm, 133 mm, 148 mm, 160 mm, 188 mm, 220 mm, 278 mm.
Najpopulárnejšie veľkosti:

– veľkosť A: vzdialenosť čapov 133 mm,

– veľkosť B: vzdialenosť čapov 89 mm,

– veľkosť C: vzdialenosť čapov 66 mm,

– veľkosť D: vzdialenosť čapov 31 mm.

Storz spojky