Priemyselné ventily možno rozdeliť podľa rôznych kritérií, ako sú: ich funkcia, materiál výroby alebo konštrukcia.

Podľa ich funkcie môžeme priemyselné ventily rozdeliť na: uzatváracie, regulovacie a ochranné.

Najčastejšie rozdelenie priemyselných ventilov podľa ich konštrukcie zahŕňa nasledujúce typy: guľové ventily, šoupátka, hribové ventily, motýľové ventily (kľučky), zpätné ventily, membránové ventily a bezpečnostné ventily.

V každej z týchto skupín je možné identifikovať ventily na základe materiálu výroby, pričom medzi najbežnejšie materiály patria nerezová oceľ, mosadz, liatinová oceľ, oceľ a plastové materiály.

Toto rozdelenie priemyselných ventilov umožňuje voľbu správneho typu ventilu pre konkrétnu aplikáciu v závislosti na ich funkcii, konštrukcii a materiáli výroby.