S rastúcou teplotou klesá odolnosť hadice voči tlaku. Presné hodnoty, uvedené ako percento, nájdete v technických listoch dodávateľa.