V kyslíkových inštaláciách môžu byť použité iba ventily určené pre túto aplikáciu, ktoré sú odmastené počas výroby a vhodne chránené výrobcom do montáže na inštalácii. Je dôležité, aby aj samotný proces inštalácie prebiehal s dodržiavaním primeranej čistoty, pretože mastné látky v čistom kyslíku môžu samovznietiť.