Ventily pre zemný plyn v inštaláciách plynu v budovách by mali spĺňať normu PN-EN 331. V Poľsku sa prijali ventily s maximálnym prevádzkovým tlakom do 20 bar (označenie MOP5-20), čo znamená, že ventil môže byť používaný nepretržite za normálnych prevádzkových podmienok.