Smernica ATEX 2014/34/EÚ (čl. 2, §1) a ATEX Sprievodca (§38) stanovujú, že vybavenie a jednoduché potrubné prvky, ako sú ručné ventily, zpätné ventily, sitové filtre, redukčné ventily, bezpečnostné ventily, nie sú zahrnuté do pôsobnosti smernice, pretože nemajú “vlastný potenciálny zdroj zapálenia”. Preto uvedené prvky nepodliehajú certifikácii, aby mohli byť inštalované v oblasti ohrozenia výbuchom, ale je potrebné používať prvky s antistatickými ochranami.

Jediné ventily s pohonom (elektrickým alebo pneumatickým) podliehajú smernici ATEX.