Kovové vedenia napriek „ťažkému-silnému“ názvu sú v skutočnosti veľmi jemné. Najmä miesto spojenia korugovanej trubky s koncovkou je citlivé na všetky druhy napätí. Preto pri plánovaní alebo/aj montáži inštalácie treba pamätať na to, aby sa predchádzalo:

  • zlomeniu hadice – používať vhodný polomer ohybu, obmedzovače ohýbania alebo používať uhlové koncovky;
  • skrúteniu hadice – jedna z koncoviek otočná, rovina pohybu sa zhodovala s osou symetrie.

Inštrukcia montáže oceľových vedení je dostupná v našom katalógu, na našej internetovej stránke alebo u obchodného zástupcu.