Pri výbere tlakového redukčného ventilu je potrebné okrem vstupného tlaku a prevádzkovej teploty brať do úvahy aj požadovaný prietok, ktorý súvisí s veľkosťou pripojenia. Zatiaľ čo regulačný rozsah by mal byť prispôsobený požadovanej prevádzkovej tlaku (tlakový redukčný ventil udržiava nastavenú hodnotu presnejšie a má menšiu hysterez).