Bajonetové spojky (s rovnakým rozstupom bajonetov) sa spájajú stlačením dvoch spojok proti sebe a otáčaním. Bajonety zapadnú do medzier v bajonetoch opačnej polovice.