OZNAČENIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PODĽA GHS
chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)chemical hoses - the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
výbušnéhorľavéoxidačnétoxickéohrozenie zdraviaplyn pod tlakomžieravéohrozenie pre životné prostredietoxické, dráždivé
nebezpečné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EUiné látky podľa Smernice o tlakových zariadeniach (PED) 2014/68/EU