Podľa normy ISO 5599 sú schémy ventilov označované číslami (predtým písmenami).

Príklad označenia: 5/2 monostabilný ventil, ovládaný solenoidom s pneumatickou asistenciou (s externým pilotným napájaním), s pružinovým návratom:

ventily

  • 1 – prívodné pripojenie,
  • 2, 4 – pracovné alebo výstupné pripojenia,
  • 3, 5 – výstup do atmosféry (pripojenia pre vetranie),
  • 12, 14 – ovládacie pripojenia,
  • 82, 84 – vetranie pripojení podporných ventilov,
  • X – externé napájanie pilotov,